Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα(Εσπερινά)
Μαθηματικά Ι
Μαθηματικά Ι(Εσπερινά)
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
 Στοιχεία Μηχανών
 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
 Γραφιστικές Εφαρμογές
 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
 Ηλεκτρικές Μηχανές
 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 Αγωγή Προσχολικές Ηλικίας
 Δομημένος Προγραμματισμός
 Οικοδομική
 Στοιχεία Παθολογίας
 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 Ναυσιπλοϊα ΙΙ
 Στοιχεία Αιματολογίας-Αιματοδοσίας
Φυτική Παραγωγή
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμόρφωση Τοπίου
Μηχανές Πλοίου Ι
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Μεταφορά Φορτίων
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων